Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o.

63-645 Łęka Opatowska
Lipie 36A

Dział sprzedaży: 605 830 000, 665 842 000, 605 220 406
Sekretariat: 697 843 888
Dział kadr: 691 936 888
Księgowość: 665 462 888

e-mail: sekretariat@rachel.pl

konto: PKO BP O/Kalisz 10 1020 2212 0000 5902 0362 8278 
Wędzonki, szynki, kiełbasy, boczki, mięso wołowe, wieprzowe, wędliny podrobowe

Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o., 63-645 Łęka Opatowska, Lipie 36a
e-mail: sekretariat@rachel.pl

NIP 619-19-11-542

KRS 0000128159 Sąd Rejonowy w Poznaniu
Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 850 000,00 zł